ورزش و سرگرمی و تفریح

تجهیزات باشگاهی و بدنسازی

تعداد نتایج یافته شده: 19 جستجو در "تجهیزات باشگاهی و بدنسازی":
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 267
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 264
گروه صنعتی ورزشی مبارز ارائه دهنده دستگاه مسگری یک طرفه به طول 100 ، عرض 80 ، ارتفاع 120 می باشد .
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 260 قیمت: 13,600,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 246 قیمت: 11,400,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 241
روه صنعتی ورزشی مبارز ارائه دهنده دستگاه پشت پا خوابیده به طول 140 ، عرض 120 ، ارتفاع 140 ، مقدار وزنه 82.5 می باشد . دستگاه پشت پا نشسته وسیله بدنسازی برای تقویت عضلات همسترینگ می باشد. به روی دستگاه (به روی شكم) بخوابید و دستگیره های دستگاه را در دست بگیرید . هر دو پا را بکشید و پاشنه ها را...
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 226
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 225
دستگاه پرس سرشانه برای تقویت عضلات ناحیه کمربند شانه ای می باشد.
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 219
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 191
گروه صنعتی ورزشی مبارز ارائه دهنده نیکمت بالا سینه بدنسازی به طول 110 ، عرض 50 ، ارتفاع 80 می باشد . روی یک نیمکت شیبدار در زاویه 45 تا 60 درجه قرار بگیرید. میله هالتر را با دستهایی بگیرید که بیشتر از عرض شانه بازند. نفس عمیق بکشید میله هالتر را تا شکاف جناق سینه پایین بیاورید. دستها را به...
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 188
گروه صنعتی ورزشی مبارز ارائه دهنده دستگاه بارفیکس کمک دار به طول 150 ، عرض 140 ، ارتفاع 235 ، مقدار وزنه 98.5 می باشد . از میله بارفیکس با دستهای باز آویزان شوید نفس عمیق بكشيد و سینه را موازی با سطح میله بارفیکس بالا بکشید. در پایان حرکت نفس را خارج کنید با پایین آمدن تحت کنترل به حالت اولیه...
کرج