ورزش و سرگرمی و تفریح

تجهیزات باشگاهی و بدنسازی

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 378
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 363
گروه صنعتی ورزشی مبارز ارائه دهنده دستگاه مسگری یک طرفه به طول 100 ، عرض 80 ، ارتفاع 120 می باشد .
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 343 قیمت: 13,600,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 333
روه صنعتی ورزشی مبارز ارائه دهنده دستگاه پشت پا خوابیده به طول 140 ، عرض 120 ، ارتفاع 140 ، مقدار وزنه 82.5 می باشد . دستگاه پشت پا نشسته وسیله بدنسازی برای تقویت عضلات همسترینگ می باشد. به روی دستگاه (به روی شكم) بخوابید و دستگیره های دستگاه را در دست بگیرید . هر دو پا را بکشید و پاشنه ها را...
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 328
دستگاه پرس سرشانه برای تقویت عضلات ناحیه کمربند شانه ای می باشد.
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 317 قیمت: 11,400,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 298
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 273
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 243
گروه صنعتی ورزشی مبارز ارائه دهنده نیکمت بالا سینه بدنسازی به طول 110 ، عرض 50 ، ارتفاع 80 می باشد . روی یک نیمکت شیبدار در زاویه 45 تا 60 درجه قرار بگیرید. میله هالتر را با دستهایی بگیرید که بیشتر از عرض شانه بازند. نفس عمیق بکشید میله هالتر را تا شکاف جناق سینه پایین بیاورید. دستها را به...
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 240 قیمت: 19,960,000 ریال ،
تهران
1