ورزش و سرگرمی و تفریح

تجهیزات باشگاهی و بدنسازی

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 292
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 282
روه صنعتی ورزشی مبارز ارائه دهنده دستگاه پشت پا خوابیده به طول 140 ، عرض 120 ، ارتفاع 140 ، مقدار وزنه 82.5 می باشد . دستگاه پشت پا نشسته وسیله بدنسازی برای تقویت عضلات همسترینگ می باشد. به روی دستگاه (به روی شكم) بخوابید و دستگیره های دستگاه را در دست بگیرید . هر دو پا را بکشید و پاشنه ها را...
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 278
گروه صنعتی ورزشی مبارز ارائه دهنده دستگاه مسگری یک طرفه به طول 100 ، عرض 80 ، ارتفاع 120 می باشد .
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 276 قیمت: 13,600,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 264 قیمت: 11,400,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 258
دستگاه پرس سرشانه برای تقویت عضلات ناحیه کمربند شانه ای می باشد.
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 238
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 236
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 202
گروه صنعتی ورزشی مبارز ارائه دهنده نیکمت بالا سینه بدنسازی به طول 110 ، عرض 50 ، ارتفاع 80 می باشد . روی یک نیمکت شیبدار در زاویه 45 تا 60 درجه قرار بگیرید. میله هالتر را با دستهایی بگیرید که بیشتر از عرض شانه بازند. نفس عمیق بکشید میله هالتر را تا شکاف جناق سینه پایین بیاورید. دستها را به...
کرج
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 199 قیمت: 19,960,000 ریال ،
تهران
1