افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 316
حشره کشی از گروه ارگانوفسفاتها است و دارای اثری فوری و تاثیری طولانی و با دوام می باشد. پس از سمپاشی توسط شاخ و برگ درختان جذب و با جریان شیره نباتی به تمام قسمتهای مختلف گیاه منتقل می شود. امکان گیاهسوزی روی برخی از گیاهان زینتی وجود دارد. این آفت کش با بیشتر آفت کش ها به استثنای ترکیبات قلیایی...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 308
استامی پراید حشره کشی از گروه نئونیکوتینوئید­­­­­­ ­ها می باشد. در کنترل آفاتی مانند شته ها، تریپس­ ها و پروانه ها موثر است. استامی پراید حشرات مقاوم به گروههای ارگانوفسفات، کاربامات و پایروتروئیدهای مصنوعی را به خوبی کنترل می کند
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 297
اتیون حشره کشی از گروه ارگانو فسفاتها می باشد. دارای خاصیت گیاهسوزی در برخی از ارقام سیب می باشد. محلول پاشی به همراه روغن برای سم پاشی درختان در حال استراحت در زمستان برای از بین بردن تخم حشرات، کنه ها و شپشکها توصیه می شود. این آفت­کش قابلیت اختلاط با سموم قلیایی را ندارد.
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 233
کنه کشی از گروه اورگانوتین می باشد و دارای اثر دوام طولانی می باشد. بر تمامی مراحل زیست کنه ( پورگی تا بلوغ) موثر است. دوره کارنس درختان میوه 15 روز و برای صیفی جات 7 روز می باشد. از مخلوط کردن آن با محصولاتی که خاصیت قلیایی دارند خوددرای نمائید.
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 226
این حلزون کش از گروه پلی مر(ارگانیک) است. این سم در رطوبت پایین باعث عدم تحرک و مرگ حلزون می شود. بهترین نتیجه از گرانول پاشی زمانی حاصل می شود که هوا مرطوب بوده و لیسک ها و راب ها بیشترین فعالیت را داشته باشند، ممکن است گرانول پاشی روی محصولات زراعی نیز استفاده شود. طعمه های آماده شده بهتر است...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 215
علف کشی از گروه دی نیتروآنیلین ها است. پندی متالین از طریق ریشه و برگها جذب شده و سبب مرگ گیاه در کوتاه مدت پس از جوانه زنی و یا رویش از خاک می شود. پندی متالین علاوه بر مزارع عدس برای توتون، گلرنگ و تاکستان ها نیز کاربرد دارد. این علف کش برای گیاهان باریک برگ یک ساله در درختان میوه دانه دار و...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 207
این قارچ کش از گروه ترکیبات مسی می باشد. این سم دارای خاصیت باکتری کشی نیز می باشد. برای کنترل آتشک درختان میوه دانه دار، محلول پاشی به نسبت 2 در هزار طی 4 نوبت، نوبت اول در مرحله تورم جوانه، نوبت دوم زمان باز شدن 5 درصد شکوفه ها، نوبت سوم زمان باز شدن 50 درصد شکوفه ها و نوبت چهارم زمان باز شدن...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 193
کنه کشی از گروه آورمکتین می باشد و تاثیر مطلوب و طیف اثر وسیع دارد. فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت محصول 21 روز می باشد. سم پاشی زمانی آغاز می گردد که اولین علائم آلودگی مشاهده گردد، تکرارسم پاشی ممکن است مورد نیاز باشد. روی حالات متحرک کنه ها اثر دارد، کنه ها را سریع بی حرکت می کند ولی مرگ آنها...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 180
قارج کش کاربندازیم از گروه بنزیمیدازول ها و ایپرودیون از گروه دی کاربوکسیمات می باشد. دارای دامنه تاثیر وسیع می باشد که برای پیشگیری و درمان، از باروری اسپورها و رشد میسیلیوم جلوگیری می کند. ایپرودیون بیشتر خاصیت حفاظتی دارد اما مختصری نیز اثر معالجه کننده از خود نشان می دهد. اختلاط این دو قارچ...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 169
حشره کشی از گروه ارگانوفسفاتها می باشد. این حشره کش دارای اثر ضربه ای و فوری است. فاصله آخرین سم پاشی تا زمان برداشت محصول 7 روز می باشد.
تهران
1