ساعت و عینک و جواهرات

سنگهای قیمتی

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 568 قیمت: 2,490,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 325 قیمت: 420,000 ریال ،
نگین سنگ قیمتی جاسپر پلنگی صددرصد معدنی
بوشهر
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 319 قیراط: 7.75، میلیمتر: 14.38 در 10.54، قیمت: 104,600,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 317 قطر هر مهره : 6 و 4 میلیمتر، قیمت: 190,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 274 قیمت: 1,970,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 261 قیمت: 620,000 ریال ،
سنگ نیمه قیمتی فیروزه کرمان صد در صد معدنی و با کیفیت عالی
بوشهر
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 258 قیمت: 820,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 256 قطر هر مهره : 10 میلیمتر، قیمت: 230,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 239 قیمت: 1,450,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 231 قطر هر مهره : 10 میلیمتر، قیمت: 240,000 ریال ،
مشهد
1