ساعت و عینک و جواهرات

سنگهای قیمتی

تعداد نتایج یافته شده: 20 جستجو در "سنگهای قیمتی":
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 509 قیمت: 2,490,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 285 قیمت: 420,000 ریال ،
نگین سنگ قیمتی جاسپر پلنگی صددرصد معدنی
بوشهر
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 282 قطر هر مهره : 6 و 4 میلیمتر، قیمت: 190,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 269 قیراط: 7.75، میلیمتر: 14.38 در 10.54، قیمت: 104,600,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 238 قیمت: 1,970,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 224 قطر هر مهره : 10 میلیمتر، قیمت: 230,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 223 قیمت: 820,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 207 قیمت: 1,450,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 200 قطر هر مهره : 10 میلیمتر، قیمت: 240,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 193 قیمت: 620,000 ریال ،
سنگ نیمه قیمتی فیروزه کرمان صد در صد معدنی و با کیفیت عالی
بوشهر