اسباب بازی و سیسمونی

سیسمونی و اتاق کودک

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 625
بدنه محصول ازنوپان با روکش ملامینه است ، نوار لبه ها از PVC و برای اتصالات از الیت استفاده شده است .درب ها و تاج و پای تخت MDF است که پس از ابزارکاری بوسیله CNC روکش PVC شده است.
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 284
بدنه محصول ازنوپان با روکش ملامینه است ، نوار لبه ها از PVC و برای اتصالات از الیت استفاده شده است .درب ها و تاج و پای تخت MDF است که پس از ابزارکاری بوسیله CNC روکش PVC شده است.
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 242
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 223
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 213
بدنه محصول ازنوپان با روکش ملامینه است ، نوار لبه ها از PVC و برای اتصالات از الیت استفاده شده است .
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 207
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 159
تهران
1
استان آگهی دهندگان