خوراکی و نوشیدنی

شورها و ترشیجات

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 356
همدان
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 302 نوع بسته بندی: شيشه با درب فلزی، تعداد در بسته: شرينگ 6 عددي، وزن خالص: 700 گرم، مدّت ماندگاری: یكسال،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 297 قیمت: 1,200,000 ریال ،
همدان
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 254 نوع بسته بندی: شيشه با درب فلزی، تعداد در بسته: شرينگ 6 عددي، وزن خالص: 700 گرم، مدّت ماندگاری: یكسال،
مشهد
1