مبلمان و دکوری

فرش و گلیم

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 547 قیمت: 8,400,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 493
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 381 قیمت: 2,800,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 267 قیمت: 4,200,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 225 قیمت: 2,500,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 179 قیمت: 39,000,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 155 قیمت: 2,200,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 123
1. آرایش دقیق صفوف و تنظیم ردیف های نماز 2. نصب فرش سجاده ای متناسب با جهت قبله ومحراب و بنابراین تشخیص آسان و سریع جهت قبله برای همگان 3. پوشش کامل مسجد حتی کناره های ستون ها ، بریدگی ها ، لبه ها ، محراب و ... 4. سهولت در نصب ، جمع آوری و شستشو 5. منحصر بودن به طرح و فضای مسجد 6....
تهران
1