ساختمان

قطعات درب و پنجره

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 679 جنس دستگیره: سرب، آهن، برنج، نوع آبکاری و رنگ: دستگیره، پلاک و واشر: طلا، روب، فاصله دو پیچ: ۲۰/۸ سانتیمتر، طول و عرض: ۲۴*۴، وزن: ۴۰۰ گرم ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 473
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 468
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 449 قیمت: 188,000 ریال ،
تبريز
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 428
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 383
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 273 قیمت: 75,000 ریال ،
تبريز
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 230 قیمت: 19,500 ریال ،
تبريز
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 205 قیمت: 115,500 ریال ،
تبريز
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 170 قیمت: 435,000 ریال ،
تبريز
1