ایمنی و امنیتی

لوازم ایمنی کار

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 302 قیمت: 450,000 ریال ،
کاربرد موارد کاربرد محصول در صنایع: صنایع نفت,گاز و پتروشیمی, معماری,عمران,راهسازی و معدن, صنایع برق و الکترونیک, صنایع ریخته گری و مواد مذاب, جوشکاری و آهنگری, سایر صنایع
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 291 قیمت: 495,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 252 قیمت: 55,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 212 قیمت: 52,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 195 قیمت: 180,000 ریال ،
کاربرد موارد کاربرد محصول در صنایع: بیمارستانها,آزمایشگاه ها و صنایع, سایر صنایع مواد اولیه بکار رفته جنس زیره کفش: پی وی سی درجه یک
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 188
موارد کاربرد محصول در صنایع: معماری,عمران,راهسازی و معدن, صنایع برق و الکترونیک, سایر صنایع
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 186 قیمت: 385,000 ریال ،
موارد کاربرد محصول در صنایع: صنایع نفت,گاز و پتروشیمی, معماری,عمران,راهسازی و معدن, جوشکاری و آهنگری, سایر صنایعمشخصات مشخصات ایمنی: ضد مواد نفتی و شیمیایی, ضد سایش حد اکثر مقاومت سر پنجه در مقابل ضربه: 200 ژول
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 186 قیمت: 275,000 ریال ،
کاربرد موارد کاربرد محصول در صنایع: صنایع نفت,گاز و پتروشیمی, معماری,عمران,راهسازی و معدن, بیمارستانها,آزمایشگاه ها و صنایع, صنایع ریخته گری و مواد مذاب, جوشکاری و آهنگری, سایر صنایع
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 185 قیمت: 395,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 174 قیمت: 18,000 ریال ،
کاربرد موارد کاربرد محصول در صنایع: بیمارستانها,آزمایشگاه ها و صنایع, جوشکاری و آهنگری, سایر صنایع
تهران
1