آخرین درخواست های خرید

روغن dop

روغن دی او پی برای پی وی سی نرم
زمان ارسال درخواست ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
مقدار مورد نیاز 5 تن
محل تحویل
ارسال پیشنهاد 10 پیشنهاد مانده

لوله آلومینیومی

قطر خارجی 10 میلیمتر
ضخامت 1 میلیمتر
آلیاژ 6061
زمان ارسال درخواست ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
مقدار مورد نیاز 10000 متر
محل تحویل
ارسال پیشنهاد 8 پیشنهاد مانده

پلی استال

MFI=9
ASH<0.05
رنگ مشکی
ضایعاتی و یا اولیه
زمان ارسال درخواست ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
مقدار مورد نیاز 12 تن
محل تحویل
ارسال پیشنهاد 7 پیشنهاد مانده

کامپیوتر کارکرده و ضایعات رایانه

قابل توجه شرکتها و ادارات 
خرید در محل کلیه قطعات کارکرده ، مستعمل و...
زمان ارسال درخواست ۲۲ مهر ۱۳۹۶
مقدار مورد نیاز عدد
محل تحویل
ارسال پیشنهاد 9 پیشنهاد مانده
1