تعداد نتایج یافته شده: 1 جستجو در "اتو":
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 335
قیمت: 10,500,000 ریال ،
قدرت 3100وات فشاربخار5.5بار بخارمداوم270گرم درهردقیقه صرفه جویی درمصرف برق بخارعمودی برای اتوکشی عمودی پرده ولباس هابه حالت آویزان سیستم منحصربفردجلوگیری ازبرق افتادن روی پارچه درهنگام اتوکشی ورودی آب مجهزبه...
تهران
1
استان آگهی دهندگان