افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 251 قیمت: 10,500,000 ریال ،
قدرت 3100وات فشاربخار5.5بار بخارمداوم270گرم درهردقیقه صرفه جویی درمصرف برق بخارعمودی برای اتوکشی عمودی پرده ولباس هابه حالت آویزان سیستم منحصربفردجلوگیری ازبرق افتادن روی پارچه درهنگام اتوکشی ورودی آب مجهزبه جرم گیر مخزن آب جداشدنی به گنجایش 1.4لیتر سیستم بخارپیشرفته:سیستم بهینه شده...
تهران
1
استان آگهی دهندگان