خدمات

بیمه

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 28
صدور و مشاوره کلیه بیمه نامه ها با ارایه تخفیفات ویزه در بیمه ی بدنه و ثالث درمان تکمیلی انفرادی و گروهی... عمر و حوادث اتش سوزی و...
اصفهان
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 81
بیمه عمر وبازنشستگی پاسارگاد(پاسداران) فقط با ماهیانه 20 هزارتومان ازتمام پوششها برخوردارشوید؛ حقوق بازنشستگی،بیمه تکمیلی،پوشش بیماریهای خاص،پوشش پزشکی حادثه،بیمه اتشسوزی منزل،غرامت از کارافتادگی،غرامت نقص عضو،سرمایه فوت،وام بدون ضامن وچک،تخفیف 35% بیمه ثالث و بدنه،پوشش دندانپزشکي،کارت گردشگري و..
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 74
اصفهان
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 55
مشاوره صدور استعلام انلاین انواع بیمه ها
شيراز
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 364
بیمه عمر زمانی( با مدت محدود) با سرمایه ثابت . بیمه عمر با سرمایه ثابت بیمه نامه ای است که در طول مدت بیمه ، سرمایه بیمه تغییر نمی نماید . در این نوع بیمه شرکت تعهد می کند که در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار ، برای مدت زمانی معین و در صورتی که بیمه شده در خلال آن مدت فوت نماید، مبلغ سرمایه...
تهران
1