اندازه گیری و آزمایشگاهی

تجهیزات اندازه گیری الکتریکی

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 278
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 275
مولتی متریا ولت -اهم متریک دستگاه اندازه گیری الکترونیکی است که چند مقیاس اندازه گیری را با هم ترکیب وبه یک واحد تبدیل میکند.معمولا مولتی مترها قابلیت اندازه گیری مقیاس هایی چون ولتاژ ،جریان،مقاومت و ولتاژ دی یود میباشند.
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 222
اندازه گیری ولتاژ بوسیله ولت متر انجام میشود که یک وسیله قابل حمل است .این دستگاه اختلاف پتانسیل میان ترمینال های مثبت و منفی قرار گرفته در مدارات الکتریکی را اندازه میگیرد.
تهران
1