اندازه گیری و آزمایشگاهی

تجهیزات اندازه گیری فیزیکی

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 351
کسیژن متر: دستگاهی جهت اندازه گیری ونمایش میزان اکسیژن موجوددرمایعات براساس واحدهای ppm یا mg/l می باشد. Doمترمحلول، شامل یک الکتروداست که نمونه ی محلول درآن توسط غشایی که نسبت به اکسیژن خاصیت تراوایی دارد،نگهداری می شود.زمانی کهO2 از میان غشائی می گذردوبه الکترود می رسد،عمل انتقال الکترون...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 354
بادسنج,سرعت سنج باد,مدل AVM305ساخت کمپانی PROVA تایوان - رنج اندازه گیری : 45.0~0.0 m/s - اندازه گیری دمای باد : ċ -5~60 - قابلیت اتصال به کامپیوتر با کابل usb - دارای پره به ابعاد 52mm و کابل به طول 1.8m - نمایش ماکزیمم، مینیمم، متوسط اندازه گیری، Hold
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 332
دورسنج لیزری مدل RM1501 ساخت کمپانی TES تایوان دورسنج لیزری و مکانیکی مدل rm-1500دورسنج لیزری و مکانیکی مدل rm-1500 - رنج اندازه گیری غیر تماسی : 10.00RPM ~ 100,000 - رنج اندازه گیری تماسی :10.000RPM ~ 30,000 - دقت قرائت: 0.001/0.1/1 rpm - دقت دستگاه: 0.04%±2dgtst - محدوده اندازه...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 345
میلی اهم متر مدل Prova-700 ساخت کمپانی PROVA تایوان میلی اهم متر مدل Prova-700میلی اهم متر مدل Prova-700 - بیشترین محدوده تست جریان : 5 آمپر - دارای 4 ترمینال ورودی اندازه گیر بر حسب کلوین - بهترین وضوح 1 میکرو اهم - دقت پایه %0.25 - دارای محدوده اندازه گیری دستی و اتوماتیک -...
تهران
1