تجهیزات مشاغل خدماتی

تجهیزات قالیشویی

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 117
آبگیرلوله ای فرش بااستفاده ازاین دستگاه فرش چروک نمی شودو باکیفیت خشک وهیچ گونه صدمه ای به فرش واردنمی کند.
بوكان
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 151 قیمت: 250,000,000 ریال ،
ماشین سازی نوآوران بوکان سازنده انواع ماشین آلات صنعتی وقالیشویی ازقبیل: ماشین فرچه تک موتوره ، ماشین فرچه دوموتوره ، ماشین آبگیرلوله ای با درب ، ماشین آبگیرلوله ای بدون درب، ماشین آبگیرغلطکی، ماشین آبگیردیگی، ماشین شلاقزن، ماشین خاکگیرضربه ای، ماشین خاکگیردورانی وماشین آلات اتوماتیک قالیشویی...
بوكان
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 66
ماشین سازی نوآوران بوکان سازنده انواع ماشین آلات صنعتی وقالیشویی ازقبیل: ماشین فرچه تک موتوره ، ماشین فرچه دوموتوره ، ماشین آبگیرلوله ای با درب ، ماشین آبگیرلوله ای بدون درب ،ماشین آبگیرغلطکی ، ماشین آبگیردیگی ، ماشین شلاقزن ، ماشین خاکگیرضربه ای ، ماشین خاکگیردورانی وماشین آلات اتوماتیک قالیشویی...
بوكان
1
دسته بندی گروهها
استان آگهی دهندگان