شرکت کار و اندیشه

میزبان شما در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 32
هایر زیربنای خود را به صورت گسترده در تمام نقاط جهان پی ریزی کرده است. زیرا نیازهای مشتریان، پیوسته در حال تغییر بوده و هایر هدف خود را جهت برآورده کردن تمام آنها متمرکز کرده است. این شبکه جهانی شامل مراکز تحقیق و توسعه ، کارخانه های تولیدی، شرکت های تجاری و شبکه های فروش می باشد. پنج مرکز تحقیق و...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 36
هایر زیربنای خود را به صورت گسترده در تمام نقاط جهان پی ریزی کرده است. زیرا نیازهای مشتریان، پیوسته در حال تغییر بوده و هایر هدف خود را جهت برآورده کردن تمام آنها متمرکز کرده است. این شبکه جهانی شامل مراکز تحقیق و توسعه ، کارخانه های تولیدی، شرکت های تجاری و شبکه های فروش می باشد. پنج مرکز تحقیق و...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 28
هایر زیربنای خود را به صورت گسترده در تمام نقاط جهان پی ریزی کرده است. زیرا نیازهای مشتریان، پیوسته در حال تغییر بوده و هایر هدف خود را جهت برآورده کردن تمام آنها متمرکز کرده است. این شبکه جهانی شامل مراکز تحقیق و توسعه ، کارخانه های تولیدی، شرکت های تجاری و شبکه های فروش می باشد. پنج مرکز تحقیق و...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 30
هایر زیربنای خود را به صورت گسترده در تمام نقاط جهان پی ریزی کرده است. زیرا نیازهای مشتریان، پیوسته در حال تغییر بوده و هایر هدف خود را جهت برآورده کردن تمام آنها متمرکز کرده است. این شبکه جهانی شامل مراکز تحقیق و توسعه ، کارخانه های تولیدی، شرکت های تجاری و شبکه های فروش می باشد. پنج مرکز تحقیق و...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 36
هایر زیربنای خود را به صورت گسترده در تمام نقاط جهان پی ریزی کرده است. زیرا نیازهای مشتریان، پیوسته در حال تغییر بوده و هایر هدف خود را جهت برآورده کردن تمام آنها متمرکز کرده است. این شبکه جهانی شامل مراکز تحقیق و توسعه ، کارخانه های تولیدی، شرکت های تجاری و شبکه های فروش می باشد. پنج مرکز تحقیق و...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 87
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 42
تکنولوژی در خدمت زندگی رابرت بوش در سال 1886 و در شهر اشتوتگارت پایه های کمپانی را بنا نهاد که در آینده ای نه چندان دوره به یکی از غول های صنعتی دنیا تبدیل شده و تا به امروز در این عرصه پیشتاز مانده است. امروزه دفتر مرکزی این کمپانی در شهر گرلینگن آلمان واقع شده و به عنوان بزرگ ترین کمپانی تامین...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 46
تکنولوژی در خدمت زندگی رابرت بوش در سال 1886 و در شهر اشتوتگارت پایه های کمپانی را بنا نهاد که در آینده ای نه چندان دوره به یکی از غول های صنعتی دنیا تبدیل شده و تا به امروز در این عرصه پیشتاز مانده است. امروزه دفتر مرکزی این کمپانی در شهر گرلینگن آلمان واقع شده و به عنوان بزرگ ترین کمپانی تامین...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 48
تکنولوژی در خدمت زندگی رابرت بوش در سال 1886 و در شهر اشتوتگارت پایه های کمپانی را بنا نهاد که در آینده ای نه چندان دوره به یکی از غول های صنعتی دنیا تبدیل شده و تا به امروز در این عرصه پیشتاز مانده است. امروزه دفتر مرکزی این کمپانی در شهر گرلینگن آلمان واقع شده و به عنوان بزرگ ترین کمپانی تامین...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 31
شركت كاروانديشه در سال 1361 توسط تعدادي از مهندسين جوان و با تجربه ی دانش آموخته دانشگاه پلي تكنيك (صنعتي امير كبير) تأسيس شد. شركت در حال حاضر در سه بخش پزشكي و دارويي، ماشين آلات توليد آشاميدني و دارويي و تهويه مطبوع فعاليت دارد و با ارتباط با معتبرترين توليدكنندگان جهاني تجهيزات و ماشين آلات...
تهران
1