تعداد نتایج یافته شده: 1 جستجو در "جاروی مرکزی":
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 341
تعداد موتور: ورودی مکش: قدرت بر حسب وات: 1300، حجم مخزن به لیتر: 12، متراژ تحت پوشش: 300 متر، قطر استوانه: 28،
تهران
1
استان آگهی دهندگان