مواد شیمیایی

سایر مواد شیمیایی

تعداد نتایج یافته شده: 6 جستجو در "سایر مواد شیمیایی":
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 94
پلی الکترولیت ها در تصفیه آب به دلیل خاصیت لخته سازی خود ،فلوکولانت (FLOCCULANT ) نیز نامیده می شوند. انواع فلوکولانت ها : فلو کولانت ها (پلی الکترولیتها) به لحاظ یونی به سه دسته تقسیم می گردند : 1. آنیونی (قابل...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 47
پلی آکریل آمید ها ( پلی الکترولیت ها ) در تصفیه آب به دلیل خاصیت لخته سازی خود ،فلوکولانت (FLOCCULANT ) نیز نامیده می شوند. انواع پلی آکریل آمید ها : پلیآکریل آمید ها به لحاظ یونی به سه دسته تقسیم می گردند : 1....
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 69
کلمه پلی الکترولیت (Polyelectrolyte ) برای کلیه پلیمرهای محلول آبی که برای زلال سازی (انعقاد و لخته سازی ) به کار می روند استفاده می شود . پلی الکترولیت ها در تصفیه آب به دلیل خاصیت لخته سازی خود ،فلوکولانت...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 67
شرکت پارسیان عمران کوشش کربن اکتیو تولیدی کمپانی JACOBI سوئد را ارائه می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس شکرزاده ۰۹۱۲۲۱۱۸۰۱۵ - ۴۴۷۵۰۵۵۲ تماس گرفته شود.
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 86
پلی الکترولیت ها در تصفیه آب به دلیل خاصیت لخته سازی خود ،فلوکولانت (FLOCCULANT ) نیز نامیده می شوند. انواع فلوکولانت ها : فلوکولانت ها به لحاظ یونی به سه دسته تقسیم می گردند : 1. آنیونی (قابل مصرف در تصفیه آب شرب...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 81
کلمه پلی الکترولیت (Polyelectrolyte ) برای کلیه پلیمرهای محلول آبی که برای زلال سازی (انعقاد و لخته سازی ) به کار می روند استفاده می شود . پلی الکترولیت ها در تصفیه آب به دلیل خاصیت لخته سازی خود ،فلوکولانت...
تهران
1
استان آگهی دهندگان