شرکت کار و اندیشه

میزبان شما در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 644
آموزش و راه اندازی واحد سرب سازی شامل : ذوب و احیا خاک سرب در کوره بازیافت سرب از باتری قراضه ذوب شمس سرب ناخالص تصفیه و تولید سرب خالص تولید انواع آلیاژهای سرب
تهران
1
استان آگهی دهندگان