تعداد نتایج یافته شده: 1 جستجو در "سرب":
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 996
آموزش و راه اندازی واحد سرب سازی شامل : ذوب و احیا خاک سرب در کوره بازیافت سرب از باتری قراضه ذوب شمس سرب ناخالص تصفیه و تولید سرب خالص تولید انواع آلیاژهای سرب
تهران
1
استان آگهی دهندگان