کشاورزی و گل و گیاه

سموم و محصولات شیمیایی

تعداد نتایج یافته شده: 17 جستجو در "سموم و محصولات شیمیایی":
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 128
محلول مخصوص دستگاه های فوگر حرارتی با قابلیت ترکیب با آب. این محصول با نام تجاری (water aid) به فروش می رسد. واتر اید محلولی افزودنی است که از تبخیر سموم مایع و محلول های ضدعفونی که به صورت معلق در هوا به کار گرفته می...
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 181
شرکت داروکشت خاورميانه با بيش از يک دهه تجربه در زمينه کودها کشاورزي، ارائه دهنده، قارچ کش بيولوژيکي با نام یونی لایزر و تعداد جمعیت 10 به توان10.موثر در بیماری کپک سبز در سالنهای پرورش قارچ و موثر در بیماری کپک سبز در سالنهای پرورش قارچ، انواع سفیدک سطحی، جالیزی و سبزیجات.
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 109
راه های متعددی برای حفاظت گیاهان از سرما زدگی و گرما زدگی وجود دارد با این وجود هیچ یک از آنها با محصول تیوفرقابل رقابت نمی باشد. این محصول دارای 60 نوع ماده معدنی، 3 نوع اسید و باکتری های بی خطر و اسید های آمینه و...
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 482
این حلزون کش از گروه پلی مر(ارگانیک) است. این سم در رطوبت پایین باعث عدم تحرک و مرگ حلزون می شود. بهترین نتیجه از گرانول پاشی زمانی حاصل می شود که هوا مرطوب بوده و لیسک ها و راب ها بیشترین فعالیت را داشته باشند، ممکن...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 700
استامی پراید حشره کشی از گروه نئونیکوتینوئید­­­­­­ ­ها می باشد. در کنترل آفاتی مانند شته ها، تریپس­ ها و پروانه ها موثر است. استامی پراید حشرات مقاوم به گروههای ارگانوفسفات، کاربامات و پایروتروئیدهای مصنوعی را به خوبی کنترل می کند
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 681
اتیون حشره کشی از گروه ارگانو فسفاتها می باشد. دارای خاصیت گیاهسوزی در برخی از ارقام سیب می باشد. محلول پاشی به همراه روغن برای سم پاشی درختان در حال استراحت در زمستان برای از بین بردن تخم حشرات، کنه ها و شپشکها توصیه می شود. این آفت­کش قابلیت اختلاط با سموم قلیایی را ندارد.
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 322
قارچکشی از گروه مورفولینها می باشد. اولین قارچ کش سیستمیک است که در سطح تجاری برای کنترل سفیدک های پودری به کار برده شده است. در مدت کوتاهی پس از سم پاشی، مقدار زیادی از ماده موثر تریدمورف توسط برگ ها و ریشه گیاهان...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 474
علف کشی از گروه دی نیتروآنیلین ها است. پندی متالین از طریق ریشه و برگها جذب شده و سبب مرگ گیاه در کوتاه مدت پس از جوانه زنی و یا رویش از خاک می شود. پندی متالین علاوه بر مزارع عدس برای توتون، گلرنگ و تاکستان ها نیز...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 338
علف کشی از گروه ایمیدازولینون است. دارای خاصیت ابقایی می باشد، از طریق برگ و ریشه جذب می شود و قابلیت انتقال در آوندهای چوب و آبکش را نیز دارد، از طرفی در مریستم های انتهایی نیز تجمع می یابد. بهترین زمان مصرف این علف...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 440
قارج کش کاربندازیم از گروه بنزیمیدازول ها و ایپرودیون از گروه دی کاربوکسیمات می باشد. دارای دامنه تاثیر وسیع می باشد که برای پیشگیری و درمان، از باروری اسپورها و رشد میسیلیوم جلوگیری می کند. ایپرودیون بیشتر خاصیت...
تهران