ساعت، عینک و جواهرات

سنگهای قیمتی

تعداد نتایج یافته شده: 20 جستجو در "سنگهای قیمتی":
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 1453
قیمت: 2,490,000 ریال ،
مشهد
مشهد
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 468
قطر هر مهره : 10 میلیمتر، قیمت: 270,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 651
قیمت: 620,000 ریال ،
سنگ نیمه قیمتی فیروزه کرمان صد در صد معدنی و با کیفیت عالی
بوشهر
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 639
قطر هر مهره : 10 میلیمتر، قیمت: 240,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 475
قیمت: 630,000 ریال ،
نگین سنگ قیمتی سارداونیکس ژئود صددرصد معدنی
بوشهر
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 386
قیمت: 190,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 701
ابعاد هر قطعه سنگ : 10*15 میلیمتر، وزن تقریبی : 30 گرم، قیمت: 590,000 ریال ،
مشهد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 719
قطر هر مهره : 10 میلیمتر، قیمت: 230,000 ریال ،
مشهد