اسباب بازی و سیسمونی

سیسمونی و اتاق کودک

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 676
بدنه محصول ازنوپان با روکش ملامینه است ، نوار لبه ها از PVC و برای اتصالات از الیت استفاده شده است .درب ها و تاج و پای تخت MDF است که پس از ابزارکاری بوسیله CNC روکش PVC شده است.
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 311
بدنه محصول ازنوپان با روکش ملامینه است ، نوار لبه ها از PVC و برای اتصالات از الیت استفاده شده است .درب ها و تاج و پای تخت MDF است که پس از ابزارکاری بوسیله CNC روکش PVC شده است.
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 265
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 237
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 228
بدنه محصول ازنوپان با روکش ملامینه است ، نوار لبه ها از PVC و برای اتصالات از الیت استفاده شده است .
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 224
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 169
تهران
1
استان آگهی دهندگان