افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 349
در مجتمع ها و ساختمان هایی که از تعداد واحدهای بیشتری برخوردارند، حجم بیشـتری از زبالـه تولید می گردد. این امـر باعث انبـاشته شـدن حجم بالای کیسه های زباله در اتاقک زباله می گردد. درنتیـجه جهت کاهش حجم و سهولت در حمـل زبالـه از دستگاه کامپکـتور استفاده می شود. این دستگاه حجم زباله های داخل مخزن را...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 390
از دیگر قسمت های یک سیسـتم شوتیـنگ زبـالـه ، اتـاقـک زبـالـه است که محـل جمـع آوری و انبـاشـته شدن زبـالـه هایـست که از دریـچـه شوتیـنگ انداخته شده اند. دراین روش شوتینگ که ساده ترین روش هم محسوب می شود کیسه های زباله بدون جداسازی و فشرده سازی در داخل یک سطل زباله قرار داده می شود. از مزایای این...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 350
در مجتمع های مسکونی و ساختـمان های پر تراکم حمل زبالـه ها بصورت دسـتی موجب پخش زباله ها و ایجاد بوی نامطبوع و همچنیـن تولید میکروب های بیماری زا می شود. این امر در مجتمع های ساختمانی پیشرفته با سیستم های شوتیـنگ زباله جایگزین شده است. این روش در واقع یک روش مکانـیره برای جمع آوری زباله های ساختـمان...
تهران
1
استان آگهی دهندگان