ایمنی و امنیتی

لوازم ایمنی کار

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 118 قیمت: 26,500 ریال ،
با نانوپاک ریه‌های خود را بیمه کنید! بخش عمده‌ی آلودگی محیط کار ناشی از ذرات با اندازه‌ی کمتر از 2.5 میکرومتر است و این ذرات به راحتی از ماسک‌ها عبور می‌کنند. شرکت نانوپاک ماسک‌‌هایی حاوی یک لایه نانوالیاف تولید کرده که آلودگی را تا 99 درصد فیلتر می‌کند. این ماسک‌ها دارای تاییدیه‌های گوناگون...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 76 قیمت: 28,500 ریال ،
با نانوپاک ریه‌های خود را بیمه کنید! بخش عمده‌ی آلودگی محیط کار ناشی از ذرات با اندازه‌ی کمتر از 2.5 میکرومتر است و این ذرات به راحتی از ماسک‌ها عبور می‌کنند. شرکت نانوپاک ماسک‌‌هایی حاوی یک لایه نانوالیاف تولید کرده که آلودگی را تا 99 درصد فیلتر می‌کند. این ماسک‌ها دارای تاییدیه‌های گوناگون...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 309
موارد کاربرد محصول در صنایع: معماری,عمران,راهسازی و معدن, صنایع برق و الکترونیک, سایر صنایع
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 224
موارد کاربرد محصول در صنایع: صنایع نفت,گاز و پتروشیمی, معماری,عمران,راهسازی و معدن, بیمارستانها,آزمایشگاه ها و صنایع, صنایع خودرویی, صنایع برق و الکترونیک, صنایع ریخته گری و مواد مذاب, جوشکاری و آهنگری, سایر صنایع
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 455 قیمت: 495,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 263 قیمت: 385,000 ریال ،
موارد کاربرد محصول در صنایع: صنایع نفت,گاز و پتروشیمی, معماری,عمران,راهسازی و معدن, جوشکاری و آهنگری, سایر صنایعمشخصات مشخصات ایمنی: ضد مواد نفتی و شیمیایی, ضد سایش حد اکثر مقاومت سر پنجه در مقابل ضربه: 200 ژول
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 269 قیمت: 6,500 ریال ،
کاربرد موارد کاربرد محصول در صنایع: سایر صنایع
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 276 قیمت: 18,000 ریال ،
کاربرد موارد کاربرد محصول در صنایع: بیمارستانها,آزمایشگاه ها و صنایع, جوشکاری و آهنگری, سایر صنایع
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 246 قیمت: 115,000 ریال ،
کاربرد موارد کاربرد محصول در صنایع: معماری,عمران,راهسازی و معدن, بیمارستانها,آزمایشگاه ها و صنایع, صنایع خودرویی, صنایع ریخته گری و مواد مذاب, جوشکاری و آهنگری, سایر صنایع
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 359 قیمت: 55,000 ریال ،
تهران
1