ایمنی و امنیتی

لوازم ایمنی کار

تعداد نتایج یافته شده: 18 جستجو در "لوازم ایمنی کار":
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 234
قیمت: 26,500 ریال ،
با نانوپاک ریه‌های خود را بیمه کنید! بخش عمده‌ی آلودگی محیط کار ناشی از ذرات با اندازه‌ی کمتر از 2.5 میکرومتر است و این ذرات به راحتی از ماسک‌ها عبور می‌کنند. شرکت نانوپاک ماسک‌‌هایی حاوی یک لایه نانوالیاف تولید...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 184
قیمت: 28,500 ریال ،
با نانوپاک ریه‌های خود را بیمه کنید! بخش عمده‌ی آلودگی محیط کار ناشی از ذرات با اندازه‌ی کمتر از 2.5 میکرومتر است و این ذرات به راحتی از ماسک‌ها عبور می‌کنند. شرکت نانوپاک ماسک‌‌هایی حاوی یک لایه نانوالیاف تولید...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 404
موارد کاربرد محصول در صنایع: معماری,عمران,راهسازی و معدن, صنایع برق و الکترونیک, سایر صنایع
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 274
موارد کاربرد محصول در صنایع: صنایع نفت,گاز و پتروشیمی, معماری,عمران,راهسازی و معدن, بیمارستانها,آزمایشگاه ها و صنایع, صنایع خودرویی, صنایع برق و الکترونیک, صنایع ریخته گری و مواد مذاب, جوشکاری و آهنگری, سایر صنایع
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 525
قیمت: 495,000 ریال ،
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 318
قیمت: 385,000 ریال ،
موارد کاربرد محصول در صنایع: صنایع نفت,گاز و پتروشیمی, معماری,عمران,راهسازی و معدن, جوشکاری و آهنگری, سایر صنایعمشخصات مشخصات ایمنی: ضد مواد نفتی و شیمیایی, ضد سایش حد اکثر مقاومت سر پنجه در مقابل ضربه: 200 ژول
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 355
قیمت: 6,500 ریال ،
کاربرد موارد کاربرد محصول در صنایع: سایر صنایع
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 316
قیمت: 18,000 ریال ،
کاربرد موارد کاربرد محصول در صنایع: بیمارستانها,آزمایشگاه ها و صنایع, جوشکاری و آهنگری, سایر صنایع
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 299
قیمت: 115,000 ریال ،
کاربرد موارد کاربرد محصول در صنایع: معماری,عمران,راهسازی و معدن, بیمارستانها,آزمایشگاه ها و صنایع, صنایع خودرویی, صنایع ریخته گری و مواد مذاب, جوشکاری و آهنگری, سایر صنایع
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 408
قیمت: 55,000 ریال ،
تهران