افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 271
در این نوع مبدل ها در نوع سیال وجود دارد که سیال خنک کننده همواره هوا می باشد. مکانیزم عمل این نوع مبدل ها به شرح ذیل می باشد: سیال گرم برای خنک شدن از یک طرف وارد مجموعه ای به نام Tube Bundle می شود و در طول مسیر توسط هوای عبوری از مجموعه Tube Bundle خنک می شود. درانواع مبدلهای هوا خنک کننده...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 353
مبدل های حرارتی پوسته لوله نوعی از مبدل های حرارتی هستند که از قسمت های زیر تشکیل شده اند. پوسته : (shell) پوسته ها كه در واقع در بر گيرنده لوله ها هستند از نظر اندازه، مواد سازنده و ضخامت محدوده وسيعي دارند. قيمت پوسته ها بيشتر از لوله ها مي باشد. بنابراين معمولاً سعي مي شود از حداقل پوسته...
تهران
1