تعداد نتایج یافته شده: 2 جستجو در "مبدل حرارتی":
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 388
در این نوع مبدل ها در نوع سیال وجود دارد که سیال خنک کننده همواره هوا می باشد. مکانیزم عمل این نوع مبدل ها به شرح ذیل می باشد: سیال گرم برای خنک شدن از یک طرف وارد مجموعه ای به نام Tube Bundle می شود و در طول مسیر...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 389
مبدل های حرارتی پوسته لوله نوعی از مبدل های حرارتی هستند که از قسمت های زیر تشکیل شده اند. پوسته : (shell) پوسته ها كه در واقع در بر گيرنده لوله ها هستند از نظر اندازه، مواد سازنده و ضخامت محدوده وسيعي دارند. قيمت...
تهران
1