ساختمان

مصالح غیر فلزی ساختمان

تعداد نتایج یافته شده: 17 جستجو در "مصالح غیر فلزی ساختمان":
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 51
تولید کننده انواع تیغه های سفالی در ابعاد مختلف
بهشهر
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 155
توليد انواع سنگ مصنوعي موزائيک بلوک فرش جدول در طرح ورنگ هاي مختلف
نجف آباد
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 167
مقاومت فشاری بین 650-1200 کیلو گرم برسانتی متر مربع مقاومت کششی 100-150 کیلو گرم مقاومت خمشی 120.-200 کیلوگرم مقاومت حرارتی 300 سیکل دمایی مقاومت سرمایی ( یخبندان ) تا منفی 20 درجه سانتی گراد زیر صفر مقاومت...
هشتگرد
هشتگرد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 153
نسل جدیدی از محصول ما در ابعاد45*45
هشتگرد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 212
مقاومت فشاری بین 650-1200 کیلو گرم برسانتی متر مربع مقاومت کششی 100-150 کیلو گرم مقاومت خمشی 120.-200 کیلوگرم مقاومت حرارتی 300 سیکل دمایی مقاومت سرمایی ( یخبندان ) تا منفی 20 درجه سانتی گراد زیر صفر مقاومت...
هشتگرد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 203
مقاومت فشاری بین 650-1200 کیلو گرم برسانتی متر مربع مقاومت کششی 100-150 کیلو گرم مقاومت خمشی 120.-200 کیلوگرم مقاومت حرارتی 300 سیکل دمایی مقاومت سرمایی ( یخبندان ) تا منفی 20 درجه سانتی گراد زیر صفر مقاومت...
هشتگرد
اصفهان
هشتگرد