ساختمان

مصالح غیر فلزی ساختمان

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 7
توليد انواع سنگ مصنوعي موزائيک بلوک فرش جدول در طرح ورنگ هاي مختلف
نجف آباد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 12
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 28
مقاومت فشاری بین 650-1200 کیلو گرم برسانتی متر مربع مقاومت کششی 100-150 کیلو گرم مقاومت خمشی 120.-200 کیلوگرم مقاومت حرارتی 300 سیکل دمایی مقاومت سرمایی ( یخبندان ) تا منفی 20 درجه سانتی گراد زیر صفر مقاومت سایشی 0.4 گرم بر سانتی متر مربع نفوذ پذیری آب کمتر از 4 درصد طیف رنگ فوق العاده...
هشتگرد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 28
هشتگرد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 23
نسل جدیدی از محصول ما در ابعاد45*45
هشتگرد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 62
مقاومت فشاری بین 650-1200 کیلو گرم برسانتی متر مربع مقاومت کششی 100-150 کیلو گرم مقاومت خمشی 120.-200 کیلوگرم مقاومت حرارتی 300 سیکل دمایی مقاومت سرمایی ( یخبندان ) تا منفی 20 درجه سانتی گراد زیر صفر مقاومت سایشی 0.4 گرم بر سانتی متر مربع نفوذ پذیری آب کمتر از 4 درصد طیف رنگ فوق العاده...
هشتگرد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 28
مقاومت فشاری بین 650-1200 کیلو گرم برسانتی متر مربع مقاومت کششی 100-150 کیلو گرم مقاومت خمشی 120.-200 کیلوگرم مقاومت حرارتی 300 سیکل دمایی مقاومت سرمایی ( یخبندان ) تا منفی 20 درجه سانتی گراد زیر صفر مقاومت سایشی 0.4 گرم بر سانتی متر مربع نفوذ پذیری آب کمتر از 4 درصد طیف رنگ فوق العاده...
هشتگرد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 97
اصفهان
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 139
هشتگرد
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 191
فروش ویژه آجربهمنی تهران با قیمت استثنائی در پخش مصالح ساختمان هانی
تهران
1