خدمات

نمایندگی

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 14
اعطای نمایندگی جهت همکاری مرکز تعیین و ارتقا سطح دانش تخصصی از افراد واجد شرایط جهت ایجاد دفتر ثبت نام، از سراسر کشور بصورت محدود نمایندگی فعال می پذیرد خدمات مرکز: مشاوره جهت تبدیل سوابق تحصیلی، شغلی و آموزشی افراد به مدرک همسطح کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری
اروميه
1
دسته بندی گروهها
استان آگهی دهندگان