تجهیزات صنعتی

کمپرسور

قطعات کمپرسور

افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 20
قطعات یدکی بوسترهای 40 بار بوگه
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 18
روغن گیر،گردو غبار گیرو گرفتن بو و بخارات روغن -از 1 مترمکعب تا 37 مترمکعب در دقیقه- تا حداکثر فشار کاری 16 بار- ساخت سال 2017 کمپانی WiseAir
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 18
قطعات یدکی کمپرسور اسکرو BOGE
تهران
1
استان آگهی دهندگان