افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 73
کتاب ها : ۱ـ سیر تا پیاز ادبیات دوم گاج (بدون هیچ خط خوردگی /سال ۹۵ / ق روی جلد ۲۵۰۰۰/ق فروش ۱۵۰۰۰) ۲- سیر تا پیاز ادبیات سوم گاج (بدون هیچ خط خوردگی/سال ۹۵/ ق روی جلد ۲۲۰۰۰/ق فروش ۱۳۰۰۰) ۳-ابیات پیش گاج سبز (بدون...

-

دير
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 584
کد کتاب: 121565، ناشر: رشد(انتشارات‏/جوانه‏رشد)، نویسنده: هیلگارد/اتکینسون‏/اسمیت‏/بم‏/ه، مترجم: براهنی‏/بیرشک‏/بیک‏/زمانی‏/شه‏، تاریخ ثبت: 1385-04-27، قیمت: 580,000 ریال ،
رشت
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 300
کد کتاب: 149481، ناشر: آراد، نویسنده: ناصر سیف اللهی، سال انتشار: 1394، تاریخ ثبت: 1394-08-11، قیمت: 200,000 ریال ،
رشت
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 463
کد کتاب: 149391، ناشر: اترک‏، نویسنده: علی رضا محمدی/علی ناصر رنجبر، سال انتشار: 1393، تاریخ ثبت: 1394-08-04، قیمت: 200,000 ریال ،
رشت
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 394
کد کتاب: 149350، ناشر: آییژ، نویسنده: واسن، مترجم: محسن دستگیر/امید اخگر، سال انتشار: 1391، تاریخ ثبت: 1394-07-28، قیمت: 100,000 ریال ،
رشت
1
استان آگهی دهندگان