افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 58
شیربرقی هیدرولیک VICKERS ، شیر هیدرولیک پروپرشنال ویکرز ، شیرهیدرولیک دستی ویکرز ، پدیده هیدرولیک پنیوماتیک قویترین واردکننده و نمایندگی شرکت ویکرز در ایران تقدیم میکند متنوعترین حالات شیر هیدرولیک ویکرز به سبب پوشش دهی طیف وسیعی از نیازهای سیستم هیدرولیک ،شیربرقی هیدرولیک ویکرز بسیار قدرتمند و...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 49
شیرفشارشکن هیدرولیکی VICKERS پدیده هیدرولیک پنیوماتیک قویترین وارد کننده و نمایندگی ویکرز در ایران تقدیم مینماید ، شیرفشارشکن پیلوتدار ویکرز ، شیرفشارشکن برقی ویکرز ، شیرفشارشکن دستی ویکرز ارایه شده در متنوعترین حالات و مشخصات فنی ، سایزی و فشارکاری به سبب پوشش دهی طیف وسیعی از نیازهای سیستم...
تهران
1
استان آگهی دهندگان