افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 200
شیربرقی هیدرولیک VICKERS ، شیر هیدرولیک پروپرشنال ویکرز ، شیرهیدرولیک دستی ویکرز ، پدیده هیدرولیک پنیوماتیک قویترین واردکننده و نمایندگی شرکت ویکرز در ایران تقدیم میکند متنوعترین حالات شیر هیدرولیک ویکرز به سبب پوشش دهی...
تهران
افزودن به برگزیده ها تعداد بازدید: 238
شیرفشارشکن هیدرولیکی VICKERS پدیده هیدرولیک پنیوماتیک قویترین وارد کننده و نمایندگی ویکرز در ایران تقدیم مینماید ، شیرفشارشکن پیلوتدار ویکرز ، شیرفشارشکن برقی ویکرز ، شیرفشارشکن دستی ویکرز ارایه شده در متنوعترین حالات و...
تهران
1
استان آگهی دهندگان