هواساز

قیمت:
حداقل سفارش:
آخرین بروز رسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

هواساز

افزودن به برگزیده ها
دستگاه هواساز نوعی وسیله تبادل حرارت مرکزی دوفصلی است که می تواند عملیات تهویه مطبوع همچون رطوبت زنی، رطوبت گیری، تصفیه، گرمادهی و گرماگیری را بر روی هوا نجام دهد. قسمت گرمایش وسرمایش این دستگاه از طریق کویل می باشد در حالت گرمایش سیال عامل می تواند آب گرم یا بخار باشد ودر حالت سرمایش سیال عامل آن سرد ویا انواع مبرد ها می باشد. انتقال این گرما یاسرما تولیدی در این دستگاه به طریقه اجباری واز طریق فن دستگاه صورت می گیرد.

این سیستم برای مراکز بزرگ وآپارتمانها،بیمارستان ها،ادارات و... مناسب است ودرمناطق مرطوب بهتر از فن کویل است زیرا سیستام فن کویل دارای شبکه لوله کشی بوده ورطوبت محیط وزمین سبب پوسیدگی زود رس آن می شود در حالی که کانال کشی در سیستم تهویه مطبوع  سالهای زیادی دوام می یابد.    
تماس با شرکت
صنایع تهویه ادریسی
هواساز
محصولات مشابه