تصفیه آب دریا | آب شیرین کن دریایی

قیمت:
حداقل سفارش:
آخرین بروز رسانی: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
تصفیه آب دریا  ُSeawater Treatment

شیرین سازی آب دریا و تصفیه  آب دریا به روش اسمز معکوس دستگاه های آب شیرین کن دریایی Seawater Reverse Osmosis Systems 
desalination products Reverse osmosis Agriculture and industrial systems
سیستم تصفیه آب دریا (آب شور ) به روش اسمز معکوس Sea Water Treatment  به دلیل بالا بودن میزان شوری نمک های محلول به بیش از 5000 میلی گرم بر لیتر  که ناشی از بالا بودن شوری آب شامل عناصر کاتیونی و آنیونی می باشد در نظر گرفته می شود.
با توجه به بالا بودن کلراید آب که عاملی اساسی در ایجاد خوردگی اتصالات  سیستم آب شیرین کن می باشد طراحی این سیستم می بایستی منطبق با استاندارد های IWW جوش یین الملل و استاندارد های انتخاب مناسب آلیاژ صورت پذیرد تا از بروز خوردگی سیستم در امان باشد
انتخاب پمپ و نوع و جنس آن منطبق با نرم افزار های طراحی متغیر می باشد
محصولات مشابه
تماس با شرکت
شرکت فراآب
تصفیه آب دریا | آب شیرین کن دریایی