0

ژاو تجهیز آزما

شرکت تجاری / بازرگانی

اسپکتروفتومتر

گازکروماتوگراف

ftir

ژنراتور های گازی

پروب التراسونیک

لامپ هالوکاتد

تیوب گرافیتی

انواع سل

لامپ دوتریوم

پرس هیدرولیک

هاون عقیق

مولتی ژنراتور

جذب اتمی

نبولایزر

دستگاه های جنرال

افزودن به برگزیده ها
گروههای اصلی کالاها
طیف سنج

دستگاه اسپکتروفتومتر

لوازم دستگاه FTIR

لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر

دستگاه FTIR

دستگاه جذب اتمی

دستگاه جذب اتمی

لامپ های هالوکاتد و دوتریوم

لوازم دستگاه جذب اتمی

کالاهای جدید

دستگاه گاز کروماتوگراف

پروب و حمام التراسونیک

ژنراتور تولید گاز خالص

لوازم دستگاه گاز کروماتوگراف

رفراکتومتر چشمی

PH متر و هیتر مگنت

بن ماری جوش و سرولوژی

شیرآلات آزمایشگاهی

تمام کالاهای شرکت

دستگاه جذب اتمی

لامپ های هالوکاتد و دوتریوم

دستگاه گاز کروماتوگراف

شیرآلات آزمایشگاهی

لوازم دستگاه جذب اتمی

ژنراتور تولید گاز خالص

دستگاه اسپکتروفتومتر

بن ماری جوش و سرولوژی

لوازم دستگاه FTIR

لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر

PH متر و هیتر مگنت

پروب و حمام التراسونیک

رفراکتومتر چشمی

دستگاه FTIR

لوازم دستگاه گاز کروماتوگراف

تماس با شرکت
ژاو تجهیز آزما
محصولات مشابه